mandag 3. august 2009

Stafett: Jesus har aldri eksistert

I tillegg til de kristnes sedvanlige idiotiske og farlige fantasier så hevder de også at det fantes en historisk Jesus. Begge påstandene er rent vås. Jesus er fullstendig oppdiktet, blant annet av kirkefedrene i Nikea i 325 ED (etter dusten), en fantasifigur de bygde opp på gamle hedenske myter.

Som Osiris, Dionysos, Attis, Mithras og mange andre var Jesus en gud i form av en mann, en som gikk, snakket og tok til seg føde, men med gudelignende krefter. Som de andre paganistiske gudemennene var Jesus et stykke av det guddommelige, av den store universale guden, unnfanget i og født av en dødelig kvinne som levde på Jorden, ikke i himmelen for en tid, for å hjelpe menneskene.

Var Jesus en tro kopi av en eller annen paganistisk gud? Var han Mithras eller Dionysos? Det enkle svaret er kort og godt nei.

Jesus var «ny», på samme måte som den første Honda Accord var en ny bil og en ny brussort var ny. Men Honda var ikke den første bilen og en ny brus er ikke den første brusen. De er nye versjoner av gamle ideer og det var også Jesus.

Jesus var guds sønn som led, døde og ble gjenfødt, men han var ikke den første sønnen av en gud som led, døde og gjenoppsto. Han brakte ettersigende frelse, men han var ikke den første guden eller gudesønnen som gjorde det heller. Han var heller ikke den første guden som lot seg føde av en «jomfru», den første som utførte mirakler, som hadde disipler, som steg opp til himmelen. Du skjønner vel? Listen er pinefullt lang.

Troens lærere liker, i sin sedvanlige falskhet å komme med forskjellene mellom Jesus og de tidligere paganistiske gudesønnene. Mithras var født av en stein, ikke en «jomfru», så Jesus kan ikke være Mithras. Attis sine tilbedere hang hans «sønn» i trær, ikke på et kors, så Jesus kan ikke være Attis. Troens lærere har rett. Jesus var ikke Mithras og ikke Attis eller andre eldre guder. Han var en «ny» gud, på samme måte som den første Honda var en ny bil. Han var en «ny» versjon av Gud, basert på gamle ideer, og totalt oppdiktet.

Jeg har hatt lyst til å skrive om dette en stund nå, siden jeg leste de veldig gode artiklene jeg linker til, og de idiotiske angrepene på dem, men har vært opptatt og lett etter en ny vinkling. Den åpenbarte seg nokså lett. Og for å komme idiotene i forkjøpet: Ja, jeg har lest den meget omtalte artikkelen på skepsis.no som liksom skal tilbakevise alle bevisene på at Jesus er oppdiktet. Det gjør den ikke. Den er bare enda mer oppkok av det samme, farlige sludderet.

Jesus er en fantasifigur fra ende til annen, diktet opp i løpet av kristendommens første århundrer for å få makt over andre og legitimere de kristnes brutale styre. De såkalte henvisningene til Jesus gjort av samtidens eller den «umiddelbare» ettertids historikere er forfalskninger. De tidlige kristne kokte suppe på spiker ved hjelp av de gamle hedenske mytene, det er det hele. Noe mer er det ikke.

Når man ser hvor hurtig religioner, som for eksempel scientologien kan utvikle seg og har utviklet seg i moderne tid så illustrerer det glimrende det faktum at folks evne til å la seg bedra kjenner ingen grenser. Når man da vet at kristendommen gjennom århundrer hadde (og har) store militærstyrker til sin disposisjon som drepte (dreper) og terroriserte (terroriserer) for å omvende de levende blir bildet komplett.